Hrupine 13A, Prelog, Hrvatska
+385/91 6330066
nikola.klimals@gmail.com

Kontakt

KLIMA LS d.o.o.
Hrupine 13A,400323 Prelog
MB: 02676915
OIB: 74973796311
Žiro račun: PBZ HR0923400091116039872

 

PROIZVODNJA

Nikola Lepoglavec

Mob. 091 6330066

Tel. 040/602 007

Fax. 040/602 005

Mail: nikola.klimals@gmail.com


Stjepan Lepoglavec

Mob. 091 1601639

Mail:  stjepan.lepoglavec@gmail.com


RAČUNAVODSTVO

Ksenija Lepoglavec

Mob. 091 9413944

Tel.040/602 008

Mail:  ksenija.lepoglavec@gmail.com