Hrupine 13A, Prelog, Hrvatska
+385/91 6330066
nikola.klimals@gmail.com

Proizvodnja, usluga strojne obrade metala, ventilacijski sistemi

Proizvodnja strojeva prema zahtijevima kupca.

Proizvodnja i usluga

Izrada strojeva, elektro ormara i kuhinjskih napa

Usluga obrade metala:
Rezanje plazmom
Probijanje lima
Savijanje lima
CNC glodanje
Tokarenje

Ventilacija i izolacija

Izrada i montaža ventilacijskih i izolacijskih elemenata

Projektiranje

Izrada tehničke dokumentacije i 3D modela prema zahtjevima kupca

Proizvodnja

Proizvodnja strojeva

Proizvodnja i projektiranje strojeva za obućarsku industriju.

Proizvodnja kolica i stolova

Elektro ormari

Izrada i sastavljanje elektro ormara prema zahtjevima kupca u svim dimenzijama

Usluga

Nudimo uslugu strojne obrade: glodanje, tokarenje, rezanje laserom te savijanje lima

Ventilacijski elementi

Izrada i montaže ventilacijskih elemenata i izolacije

Strojevi

Proizvodnja strojeva za obućarsku industriju prema zahtjevima proizvodnje.

Komora za sušenje cipela

Komora za sušenje cipela za pokretnom trakom za transport cipela

Više

HotMelt

HotMelt preša za hlađenje lijepila za ispunu

Više

Preša za lubove

Preša za prešanje lubova sa alatom prema potrebama

Više

Proizvodnja i sklapanje elektro ormara

Nudimo uslugu proizvodnje elektro ormara prema potrebama i zahtjevima kupca

Dimenzije i dizajn

Dimenzije i boju ormara određuje kupac prema njegovim potrebama.

Mogućnost izrade 3D modela ormara.

Otvori za komponente

Otvori ormara rede se prema rasporedu i dimenzijama komponenti koje se ugrađuju u ormar.

Kvaliteta

Nudimo samo najbolje komponente kao što su Schneider Electric, Eaton, Omron…

Usluga CNC glodanja

Usluga projektiranja i glodanja pozicija

Izrada i montaže ventilacijskih elemenata i izolacije

Aluminijska izolacija

Izoliranje cijevi i koljena za grijanje staklenom vunom i aluminijskom izolacijom

Ventilske kape

Izoliranje ventila sa termo izolacijskim jaknama

Ventilacijski elemanti

Montaža i proizvodnja elemenata za ventilaciju